Hälytysosaston toiminta pohjautuu Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa solmittuun palokuntasopimukseen, jonka perusteella Vahdon VPK suorittaa sammutus- ja pelastustehtäviä omalla toiminta-alueellaan. Palokunnan lähtöajaksi on sovittu ensimmäisen yksikön osalta 5 minuuttia vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

Hälytysosasto hoitaa myös ensivastetoimintaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn ensivastesopimuksen mukaisesti. Palokuntamme yksiköiden hälyttämisen suorittaa Turun hätäkeskus.


Hälytystehtävät

Hälytysosasto hoitaa vuosittain 70-90 hälytysluonteista tehtävää. Hälytystehtävät ovat monipuolisia ja ensimmäisen lähdön sopimuspalokuntana hoidamme samoja pelastustoimen tehtäviä kuin pelastuslaitoksen päätoiminen henkilöstö. Koska paloasemalla ei ole vakituista päivystystä, hälytyksen tapahtuessa hälytysosastomme jäsenet saavat hälytysviestin henkilöhakulaitteisiinsa.

Hälytysosasto:n toimintaan ovat merkittävästi vaikuttaneet vuonna 1997 aloitettu ensivaste sekä vuonna 2004 aluepelastuslaitosjärjestelmän myötä kuntarajojen poistuminen pelastustoiminnassa
Vahdon VPK:n hälytystehtäviin ovat merkittävästi vaikuttaneet vuonna 1997 aloitettu ensivaste sekä vuonna 2004 aluepelastuslaitosjärjestelmän myötä kuntarajojen poistuminen pelastustoiminnassa.

Suurin osa pelastustoimen tehtävistämme on erityyppisiä rakennuspaloja, tieliikenneonnettomuuksia sekä maastopaloja. Myös automaattisten paloilmoitinlaitteiden tekemät palohälytykset, liikennevälinepalot, vahingontorjuntatehtävät sekä eläimen pelastustehtävät ovat osa pelastustoimintaamme. Tehtävät sijoittuvat pääasiassa Ruskon kunnan keski- ja pohjoisosiin, Turun Paattisille sekä Nousiaisten pohjoisosiin. Merkittävimpiä riskikohteita toiminta-alueellamme ovat VAK Oy:n tuotantotilat Paattistentien varressa sekä Jokikummun palvelukeskus.


Koulutus ja harjoitukset

Hälytystehtävät ovat usein vaativia, ja siksi hälytysosaston jäsenet harjoittelevat säännöllisesti joka viikko ympäri vuoden. Lisäksi hälytysosaston jäsenet koulutetaan koulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla, joissa opiskellaan mm. sammutustyötä, savusukellusta, pelastustyötä, ensiapua, vaarallisia aineita sekä öljyntorjuntaa. Peruskurssien lisäksi on mahdollista suorittaa ammattitaitoa lisääviä kursseja, kuten vauriopuiden käsittelyä tai hälytysajoneuvon kuljettamista.

Hälytystehtävät vaativat fyysistä kuntoa, joten hälytysosaston jäsenet liikkuvat ja pitävät huolta omasta kunnosta liikuntakoulutusten sekä pallopelien avulla. Savusukeltajien hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyky sekä lihasvoima testataan vuosittain Paavo Nurmi -keskuksessa Turussa.

Hydraulisten pelastusvälineiden käytön harjoittelua lavastetussa tieliikenneonnettomuudessa.
Hydraulisten pelastusvälineiden käytön harjoittelua lavastetussa tieliikenneonnettomuudessa.
Laskeutumisharjoitukset aloitetaan "kylmäharjoittelulla". Sen jälkeen siirrytään loiville pinnoille ja vasta lopuksi harjoitellaan pystysuoraa laskeutumista.
Laskeutumisharjoitukset aloitetaan ”kylmäharjoittelulla”. Sen jälkeen siirrytään loiville pinnoille ja vasta lopuksi harjoitellaan pystysuoraa laskeutumista.

Peruskoulutuksen kurssit on suoritettava tietyn järjestyksen mukaisesti ja samalla hälytysosaston jäsenen koulutustaso nousee nuoremmasta sammutusmiehestä sammutusmieheksi sekä edelleen vanhemmaksi sammutusmieheksi ja yksikönjohtajaksi. Vaikka hälytysosaston toiminta on hälytystehtävien ulkopuolella vapaamuotoista, hälytystilanteessa järjestelmä muuttuu hierarkkiseksi, jopa sotilaalliseksi. Yksikönjohtajat johtavat hälytystilanteessa omaa yksikköään niin että tarvittavat tehtävät tulee suoritettua. Yksikön henkilöstö koostuu sammutusmiehistä, jotka suorittavat yksikönjohtajansa alaisuudessa esimerkiksi pelastamista, sammutusta ja raivaustyötä. Hälytystilanteessa hälytysosaston jäsenellä on siis oma, koulutustasoa vastaava, tehtävä.

Hälytysosasto:n pintapelastusharjoitus. Pintapelastus on veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista.
Pintapelastusharjoitus. Pintapelastus on veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista.

Suurin osa pelastustoimen hälytystehtävistä hoidetaan yhden pelastusryhmän henkilöstöllä ja kalustolla, mutta keskisuurissa ja suurissa onnettomuuksissa tarvitaan yhteistoimintaa useiden pelastusryhmien ja eri viranomaistahojen kesken. Hälytysosaston jäsenet osallistuvatkin suuronnettomuusharjoituksiin, joissa keskitytään erityisesti tilannejohtamiseen, viestiliikenteeseen ja viranomaisyhteistyöhön.

Hälytysosasto:n yhteistoimintaharjoitus Ruskon VPK:n ja Maskun VPK:n kanssa. Tieliikenneonnettomuus, jossa osallisena linja-auto.
Yhteistoimintaharjoitus Ruskon VPK:n ja Maskun VPK:n kanssa. Tieliikenneonnettomuus, jossa osallisena linja-auto.

Kilpailut

Hälytysosaston jäsenet osallistuvat kuuden hengen joukkueella Turun alueen palokuntien järjestämiin kalustokilpailuihin. Kilpailuissa yleensä lavastetaan todenmukainen onnettomuustilanne, jonka osatehtävät ovat suoritettava mahdollisimman nopeasti. Vuosittain hälytysosasto osallistuu palokuntien SM-kilpailuun, Jehumalja-kilpailuun, jossa käytännöntaitojen lisäksi kilpaillaan teoriaosaamisesta.

Jehumalja Vaasa. Tavanomainen kemikaalisukellusonnettomuus, jossa suojaustasona "roisketiivis" suojapuku.
Jehumalja Vaasa. Tavanomainen kemikaalisukellusonnettomuus, jossa suojaustasona ”roisketiivis” suojapuku.

Jehumalja-kilpailu jakautuu kolmeen osaan, tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan joukkueen jäsenten tiedollista osaamista, taitokilpailussa työturvallisuutta sekä oikeaa suoritusta ja kalustokilpailussa joukkueen tiedollista ja taidollista kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä, jossa sijoituksen ratkaisee joukkueen saavuttama aika. Jehumaljan kokonaiskilpailun tulos, palokuntien Suomen mestaruus, muodostuu tieto-, taito- ja kalustokilpailun sijoituspisteiden summasta.


Liittyminen

Kiinnostuitko? Liittyäksesi joukkoomme, sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta palokuntatoiminnasta. Hälytysosaston toimintaan voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt normaalin terveen fysiikan omaava henkilö. Mukaan hälytysosaston toimintaan pääset ottamalla yhteyttä Vahdon VPK:n päällikköön (yhteystiedot) tai tulemalla viikkoharjoituksiin keskiviikkona klo 18.30.