Uutiset

Vahdon VPK:n kevätkokous

Kohderyhmä: Koko VPK

Vahdon VPK:n kevätkokous pidetään su 28.6.2020 klo 17.

Kokous pidetään perinteisen kokouksen ja Teams-verkkokokouksen yhdistelmänä.

Perinteiseen kokoukseen osallistuvat ilmoittautuvat oheisen linkin kautta. Tilaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Kokouspaikka: Vahdon nuorisotila, Laukolan koulutie 2. https://forms.gle/ryns881i7oRo35Ts6

Teams-verkkokokoukseen pääset osallistumaan kokouspäivänä klo 16:45 alkaen alla olevan linkin kautta.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkwYTE3MDctMTdmZC00ZTYyLWJiNjktMjYwOTBmMzQ2MGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c581de-ea39-4978-be76-b3b500dabe55%22%2c%22Oid%22%3a%22f3b672d5-f781-4e08-9d06-e67934ce2a96%22%7d

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!


Vahdon VPK:n hallituksen puolesta

Marko Hurula
puheenjohtaja

Hurula Marko, 14.06.2020 - uutinen on luettu 180 kertaa